Chị Nguyễn Nguyệt Minh – Giảm 15cm Eo

Chị Nguyễn Nguyệt Minh – Giảm 15cm Eo

Chị Nguyễn Nguyệt Minh – hội viên Curves Ngô Quyền, đạt kết quả sau 6 tháng tập: – Giảm cân nặng: 12 Kg – Giảm số đo vòng eo: 15 cm – Giảm tổng số đo các vòng: 81 cm – Giảm tỷ lệ mỡ cơ thể: 11 % Chị Minh kể trước đây chị có thân hình khá béo, chị phải mặc …

Chị Lương Thị Thuý – Giảm 9kg và 8.7% mỡ

Chị Lương Thị Thuý – Giảm 9kg và 8.7% mỡ

Chị Lương Thị Thuý – hội viên  Ngô Quyền đạt kết quả sau 5 tháng: Giảm cân nặng: 9 Kg Giảm tổng số đo các vòng: 42 cm Giảm tỷ lệ mỡ cơ thể: 8.7% Chị Thuý chia sẻ: “Từ trước dến nay tôi rất  khó giảm cân. Tôi đã từng nhịn ăn, uống thuốc đông y để giảm …

Chị Nguyễn Nguyệt Minh – Giảm 15cm Eo

Chị Nguyễn Nguyệt Minh – Giảm 15cm Eo

Chị Nguyễn Nguyệt Minh – hội viên Curves Ngô Quyền, đạt kết quả sau 6 tháng tập: – Giảm cân nặng: 12 Kg – Giảm số đo vòng eo: 15 cm – Giảm tổng số đo các vòng: 81 cm – Giảm tỷ lệ mỡ cơ thể: 11 % Chị Minh kể trước đây chị có thân hình khá béo, chị phải mặc …

Chị Lương Thị Thuý – Giảm 9kg và 8.7% mỡ

Chị Lương Thị Thuý – Giảm 9kg và 8.7% mỡ

Chị Lương Thị Thuý – hội viên  Ngô Quyền đạt kết quả sau 5 tháng: Giảm cân nặng: 9 Kg Giảm tổng số đo các vòng: 42 cm Giảm tỷ lệ mỡ cơ thể: 8.7% Chị Thuý chia sẻ: “Từ trước dến nay tôi rất  khó giảm cân. Tôi đã từng nhịn ăn, uống thuốc đông y để giảm …

Chị Nguyễn Nguyệt Minh – Giảm 15cm Eo

Chị Nguyễn Nguyệt Minh – Giảm 15cm Eo

Chị Nguyễn Nguyệt Minh – hội viên Curves Ngô Quyền, đạt kết quả sau 6 tháng tập: – Giảm cân nặng: 12 Kg – Giảm số đo vòng eo: 15 cm – Giảm tổng số đo các vòng: 81 cm – Giảm tỷ lệ mỡ cơ thể: 11 % Chị Minh kể trước đây chị có thân hình khá béo, chị phải mặc …